Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Az alábbi Vásárlási Feltételek érinthetik az Ön (a Továbbiakban „Vevő”) törvényes jogait. A vásárlás előtt, kérjük gondosan olvassa el az alábbiakban foglaltakat

I. Tájékoztató adatok az Eladóról:

A  www.tuplexkft.hu internetes oldal  üzemeltetője a TUPLEX  Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.;  Cégjegyzékszám: 01 09 883919 ; Adószám: 13998246-2-43; Telefonszám: +36 1 260 7464; E-mail címe: info@tuplexkft.hu) a Továbbiakban „Eladó”.

II. A megrendelhető termékek körének meghatározása:

Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé termékeinek listáját. Előfordulhat, hogy a termékek listája nem teljes körű. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól. Eladó nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

III. A termékek megrendelése:

A termékek megrendelésének feladására a www.tuplexkft.hu weboldalon feltüntetett elérhetőségeken keresztül van lehetőség.

Termékek megrendelésére honlapunkon feltüntetett áru vagy áruk kiválasztását követően e-mailben van lehetősége. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vevő megrendelését az Eladó e-mailen keresztül megkapja. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.

Ezt követően az Eladó a megrendelést követően visszaigazoló e-mailt küld a megadott elérhetőségre, a visszaigazoló email elküldésével a felek között a szállítási szerződés létrejön. Amennyiben megrendelést követően valamilyen technikai probléma okán nem érkezik megerősítő e-mail az áruk megrendeléséről, úgy kérjük keressen minket megadott elérhetőségeink valamelyikén. 

Megrendeléseket kizárólag magyar nyelven fogadunk el, más nyelven a szerződéskötés nem lehetséges.  Az elektronikus levelezés útján történő megrendelés során a vevő köteles legalább az alábbi adatokat megadni:[Név, adószám, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonos elérhetőség, áru fogadás ideje]. 

A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Bármilyen kérdés, kérés észrevétel esetén, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot munkanapokon 8:00-16:00 óra között a honlapon megadott elérhetőségeken.

IV.A fizetés módja:

Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módozatok közül választhat:

  1. Helyszíni fizetés : (cím: 1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.; készpénzben.
  2. Előzetes átutalás (számlaszám: 10102086-38799300-01003001); ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, az áru összegyűjtését abban az esetben kezdi meg, ha a vételárként átutalt összeget az Eladó bankszámláján jóváírták. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum előtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, akkor a termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 munkanapon keresztül az Eladó fenntartja számára a megrendelt árut.

A halasztott fizetési módot csak az Eladó minősített partnerei egyedi szerződéses feltételek alapján vehetik igénybe. Erről tájékoztatást az Eladó elérhetőségein kaphat.

Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék(ek) tekintetében is, a tulajdonjogát fenntartja. A termék(ek) tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával vagy a helyszínen történő kifizetéssel száll át a Vevőre.

V. A termék(ek) átadása-átvétele:

A megrendelt termékeket Vevő a visszaigazolásban jelzett és előre egyeztetett időpontban és helyen veheti át. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, ezek összege a megrendelt áru fajtája és mennyisége, továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik. A felmerülő csomagolási és szállítási költségeket a visszaigazolás tartalmazza. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül.

  1. Személyes átvétel választása esetén a termékeket a megrendeléstől számított 48 óráig tároljuk. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a termékeket az Eladó telephelyén átvette. Amennyiben Eladó segítséget nyújt a Vevő fuvareszközére történő rakodásnál, az ezzel kapcsolatos kárveszély a Vevőt terheli. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.
  1. Házhozszállítás: A Vevő erre irányuló igénye esetén az Eladó az árut az egész ország területén a Vevő által megjelölt helyre szállítja. A meghatározott napon történő szállítás pontos idejéről az Eladó írásban ad felvilágosítást.

Eladó szállítást csak érvényes és elérhető telefonszám megadása esetén vállal.

A házhozszállítás költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni. Banki átutalással történő fizetési mód esetén, a házhozszállítás csak a teljes vételár és a szállítási költségek Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges.

A megrendelt árukat a TUPLEX Kft. közvetlenül vagy szállító igénybevételével szállítja. Közvetlen szállítás esetén minden esetben telefonon kerül egyeztetésre az áru érkezésének időpontja. A szállítást Eladó minden esetben egy alkalommal kísérli meg. Sikertelen szállítás esetén a meghiúsult szállítás költsége a Vevőt terheli.

Az Eladó, vagy az Eladó által megbízott szállító a megrendeléskor megadott telefonszámon felveszi a Vevővel a kapcsolatot és egyeztet a kiszállítás időpontjáról.

A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi és mennyiségi megvizsgálását, továbbá a termékek sértetlenségéről meggyőződni, és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni.

Amennyiben Vevő az átvételkor a csomagon vagy a termékeken sérülést lát, úgy erről köteles haladéktalanul jegyzőkönyvet felvenni és a jegyzőkönyvben a sérüléseket rögzíteni. Amennyiben Vevő ennek nem tesz eleget, úgy Eladó utólagos reklamációt a kiszállított termékek fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem köteles elfogadni

A megrendelt termékek szállítási díját a felek minden esetben egyedileg egyeztetik a megrendelés leadását és annak Vevő részére történő visszaigazolását követően. A termékek vonatkozásában az Eladó által megállapított szállítási tarifák az irányadóak, azonban ezek adott esetben eltérhetnek a megadott összegtől, így minden esetben erre vonatkozóan a felek között előzetes egyeztetés szükséges.

VIA jótállás (garancia) és a szavatosság:

A szavatossági és jótállási felelősségre a jelen Általános Szerződési Feltételek XIII. pontjában foglalt jogszabályok az irányadóak. 

Eladó rögzíti, hogy amennyiben az általa értékesített bármely termékek a Vevőnek kárt okoz, úgy a TUPLEX Kft. csak az értékesített termék összegéig tartozik Vevő részére felelősséggel, minden egyéb, a károkozásból származó követelés érvényesítését kizárja. 

VII. Elállás joga:

A Vevő az elállási jogát a megrendelést követően, de még az Eladó által történő visszaigazolás részére történő megküldését megelőzően gyakorolhatja. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: info@tuplexkft.hu ). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vevő ezen túlmenően az elállási jogát abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben az Eladó által a részére megküldött visszaigazolásban Eladó a megrendelésben feltüntetett árhoz képest eltérő árat és/vagy minőséget jelöl meg, úgy a részére megküldött visszaigazolás közlésétől számított (24) 4 órán belül, illetve amennyiben a (24) 4 óra letelte munkaszüneti napra esik akkor a követező munkanap 12:00 óráig jogosult elállási jogát gyakorolni.

Amennyiben a termékről a kiszállítás és a Vevő általi megvizsgálást követően a szállító jelenlétében derül ki, hogy sérült, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termékre Eladó 30 napos cserelehetőséget biztosít. Ebben az esetben Vevő a sérülést a szállító által felvett, majd mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvvel igazolhatja. Amennyiben Vevő úgy dönt, hogy ebben az esetben eláll a szerződéstől, úgy ennek Eladóval történő közlését követően Eladó 30 napon belül visszatéríti Vevő részére a termék(ek) vételárát.

Vevő nem jogosult gyakorolni az elállás jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében amelyet egyértelműen a Vevő kérésnek megfelelően a Vevő személyére szabtak.

Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után bármely módon megsérült termékekre.  Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, úgy Eladó nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a Vevő részére a Vevő költségére.  Vevőnek az elállásra vonatkozó igényét a megadott elektronikus elérhetőségen vagy személyesen kell bejelentenie. 

VIII. Panaszkezelés rendje:

A TUPLEX Kft. célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnk mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a info@plexkft.hu e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti. Vevő a panasz írásbeli közlésére a Vevőszolgálaton található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja.

Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevő részére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevő részére. 

Az írásbeli panaszt a Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.

Eladó tájékoztatja a Vevő(ket) hogy panasszal fogyasztóvédelmi ügyekben a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: https://jarasinfo.gov.hu/

Fogyasztói jogvita rendezése céljából Vevőnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

IX. Minőségi reklamációk:

Ha a Vevő a terméket annak átvételekor alaposan nem vizsgálja meg, akkor az átvétel után észlelt és a szállításból következő hibákért Eladó reklamációt nem köteles elfogadni.

Amennyiben a termék hibás, úgy a hibás terméket felhasználni, beépíteni nem szabad. Az ilyen termék felhasználásából és beépítéséből keletkező minden felelősség és az ebből eredő bármely költség a Vevőt terheli. A termék hibájával kapcsolatos reklamációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a kifogásolt termék neve, mennyisége, vásárlás dátuma, szállítólevél száma vagy számla száma, a hibás termékről fénykép vagy videó, a megtekinthetőség helye, a kapcsolattartó elérhetősége, a minőségi probléma részletes leírása. Fagyveszélyes termékek fuvarozása +10°C alatti időjárási viszonyok között kifejezetten a vevő felelősségére történhet, az ebből eredő bármely hiba esetén Eladót felelősség nem terheli. 

X. Adatvédelem, Adatkezelés:

A weboldal Általános Adatvédelmi Tájékoztatója és Adatvédelmi Szabályzata elérhető a következő linken:

https://tuplexkft.hu/tajekoztato/altalanos-adatvedelmi-tajekoztato

A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban a Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján valamint az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete alapján jár el.

Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Eladó a felelősségét kizárja azokért a károkért, amelyeket a vevő, illetve a közvetített szolgáltatást nyújtó rendszerében felmerülő hiba, vagy külső ok idéz elő.

XI. Adatvédelmi nyilatkozat:

Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy adatait a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében és célból tárolja, és az Adatvédelmi Szabályzatban illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Adatok továbbadása

Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy adatait a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Eladó, a Vevő kifejezett belegyezése nélkül személyes vonatkozású adatait harmadik félnek nem adja át. Bíróság, illetve bármely más hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Eladót, aki a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatok kezelésekor minden esetben az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el.

Cookie-k (sütik) használata

Eladó a weboldalán sütiket használ weboldal által kínált tartalom vonzóvá és felhasználóbaráttá tételéhez. A sütik a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információs csomagok, mely a felhasználó számítógépén rögzülnek és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülnek, ugyanakkor semmilyen vírust nem tartalmaznak, és nem okoznak semmilyen kárt. Ezek a sütik követik a felhasználót a munkamenete során. Egy kereső bezárásakor és ismételt megnyitásakor egy újabb felhasználói munkamenet indul, azonban a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. A Cookie-k (sütik) használatára vonatkozó tájékoztató az alábbi linken tekinthető meg: …………………………..

XII. Weboldal tartalma:

Szerzői jog:


A weboldal a TUPLEX Kft. saját fejlesztésű egyedi alkotása, a weboldal és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. 
A weboldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és feljogosított használója a TUPLEX Kft. 

Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a www.tuplexkft.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A tuplexkft.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Eladó írásos hozzájárulásával lehetséges.

Vevő illetve a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Eladót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Vevő illetve Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Eladó közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Weboldal tartalma:

A weboldalon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. Az Eladó kizárja felelősségét a weboldalon elhelyezett információ, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért. A weboldal használója tudomással bír arról, hogy a weboldalt és a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja. Vevő kizárólagosan felel az általa a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok által történő jogszerű felhasználásáért.A TUPLEX Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és, hogy a weboldalt döntése értelmében más domainnév alá helyezze át.

XIII. Záró rendelkezések:

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben az Eladó az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a látogató lényegesen megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”); a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak

A Vevő, amennyiben belép a TUPLEX Kft. által üzemeltetett weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az Általános szerződési Feltételekben foglaltakat.

A Vevő, amennyiben a TUPLEX Kft. részére megrendelést ad le, a TUPLEX Kft.-től vásárol, azzal egyidejűleg elfogadja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A TUPLEX Kft. fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2019.01.01 napja.

 


Budapest, 2019.01.01

 


TUPLEX Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.